full screen background image
  • © De Poel Webdesign

Bioresonantie


Bioresonantie in het kort:
Het woord bio betekent leven en verwijst naar levende systemen zoals mensen, dieren, planten en micro-organismen. Resonantie is afkomstig van het Latijnse woord 'resonare', wat meetrillen betekent. Bioresonantie heeft dus te maken met levende systemen die in een bepaalde frequentie meetrillen. Om iets mee te laten trillen (resoneren) moet de trillingsfrequentie van de zender overeenstemmen met die van de ontvanger.

Wat is bioresonantie ?
De basis van Bioresonantie berust op inzichten en ontwikkelingen uit de Biofysica. Dit is de gedachte dat het gehele lichaam bestaat uit cellen, die trillen op bepaalde frequenties en daardoor met elkaar in verbinding staan. Als er een ziekte optreedt dan is de verbinding van het optimaal trillen tussen de cellen belemmerd, waardoor de cellen niet meer goed kunnen functioneren, waardoor de energie niet goed kan doorstromen. Tijdens de therapie worden de verstorende trillingspatronen door het Bioresonantie-apparaat gecorrigeerd en geoptimaliseerd. Dit gebeurd d.m.v. koperen staven die je vasthoudt. Gevolg is dat de belastende stoffen die je ziek maken, worden vrijgemaakt en uitgescheiden door organen zoals blaas, longen, darmen en huid. Met als gevolg dat het zelfgenezend vermogen - het immuumsysteem - van het lichaam zo weer z'n werk gaat doen. 

Bioresonantie is een methode die het lichaam zelf aanzet tot herstel
Met behulp van bioresonantie kan getest worden welke meridianen en organen verstoord zijn, of het immuunsysteem ondersteuning nodig heeft, of de uitscheidingsorganen, zoals nieren, lever, darmen, longen en lymfesysteem behandeld moeten worden en wat de specifieke belastingen van de client zijn. Belastingen kunnen bacteriën, virussen, schimmels en parasieten zijn. Ook op allergieën kan uitgebreid getest worden.

Bioresonantie diagnose en behandeling
Middels het stellen van de diagnose weet ik waarmee het lichaam het meest belast is en welke therapie hiervoor nodig is. Vervolgens wordt een individueel behandelplan opgesteld en wordt er met je overlegd welke acties jijzelf kan ondernemen om je herstel te bespoedigen. Het doel van de therapie is derhalve de ziekmakende invloeden en oorzaken uit te schakelen en de zelfgenezende kracht van het lichaam te activeren.

Hoe stellen we met de Bioresonantie een diagnose?
Door te meten met welke frequenties de binnenkomende informatie resoneert krijgen we een goede indruk over de verstoringen die aanwezig zijn. Veel ziekteprocessen beginnen met verstoorde, disharmonische trillingen. Op deze manier wordt de vaak verborgen oorzaak van de ziekte, of datgene wat een ziekte in stand houdt, opgespoord. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een allergie, virus, bacterie, parasiet, enzovoorts. Deze kunnen dan in het therapeutische deel specifiek behandeld worden.

Hoe geven we therapie met de Bioresonantie?
Door middel van een biologisch filter scheidt het apparaat de binnenkomende gezonde en zieke trillingen. De harmonische, gezonde trillingen worden versterkt teruggegeven. De disharmonische, ongezonde trillingen worden, al dan niet versterkt, spiegelbeeldig aan de persoon teruggegeven. Zij verzwakken dan de foutieve, zieke trillingen of heffen deze zelfs helemaal op. Daardoor verdwijnt de foutieve besturing van het lichaam en krijgt het lichaam de mogelijkheid om zijn zelfgenezende kracht te activeren en daarmee te genezen.

Welke klachten zijn met Bioresonantie te behandelen?
De bioresonantietherapie is zeer effectief als het gaat om het behand elen van acute-(bijv. hooikoorts) en chronische allergieën. Ook aandoeningen van de interne organen zoals maag, darm, lever en gal zijn goed te behandelen. Tevens is de therapie effectief bij huid, longaandoeningen, pijnklachten (bijv. migraine), problemen met de weerstand, chronische vermoeidheid, reumatische klachten, K.N.O. problemen, kinderziekten en de gevolgen van inentingen, sportletsel/blessures, alsmede het opheffen van energetische blokkaden. Bovendien kan de bioresonantietherapie goed worden ingezet bij het stoppen met roken en andere vormen van verslavingen.

Wat kun je zelf doen om de bioresonantie therapie te ondersteunen?
Aanbevolen wordt om gedurende de gehele therapie periode dagelijks 2 liter mineraalarm water te drinken. Bij het vrijmaken en uitscheiden van opgeslagen schadelijke stoffen helpt dat om het lichaam zo snel mogelijk van de afvalstoffen te ontdoen.

  • Minstens zes uur vóór en na de therapiesessie geen alcohol of koffie gebruiken.
  • Vermoeidheid of slaperigheid kunnen als reactie na een therapiesessie optreden dus neem voldoende rust.

Een behandeling duurt circa 60 tot maximaal 75 minuten per keer.Het Helperhart - Laan van de Vrijheid 6, 9728 GC Groningen, 050-5254344, mail@helperhart.nl